Menu

PolderPanda

Vijf voor twaalf voor zeldzame Nederlandse landbouwdieren!

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) presenteert vandaag, dinsdag 6 juni, een speciale delegatie van onze zeldzame veerassen voor het Parlement. Op het Plein in Den Haag houden we een cattle walk. Tevens start de SZH een bewustwordingsactie onder de titel www.polderpanda.nl. Met deze publieksactie vragen wij nadrukkelijk om geld en aandacht voor onze polderpandas als bedreigd levend erfgoed. De Groninger Blaarkop, het Lakenvelder rund, het Brandrode Rund, de Fries Hollandse koe en het Roodbont Fries vee zijn zo bijzonder en klein in aantal dat zij een mooie plek in een dierentuin in China verdienen. Liefst onder dezelfde zorgzame condities als die voor de Chinese Reuzenpandas in Ouwehands Dierenpark, daarvan leven er ook nog maar z'n 2000 in het wild.

De wereld is een nieuwe dierentuincategorie rijker: onze Nederlandse polderpandas!


Voor twee Chinese reuzenpandas wordt een miljoenenverblijf opgetuigd in een dierentuin in Nederland, terwijl er van even zeldzame Nederlandse oer-koeien als de Blaarkop, de Lakenvelder en het Brandrode rund in de maand maart dit jaar unieke exemplaren door fosfaatregels naar het slachthuis zijn afgevoerd. De Blaarkop heeft vanwege zijn geringe populatieomvang (2785) en zijn karakteristieke ringen (blaren) rond de ogen de bijnaam Polderpanda gekregen. Dit ras is ongekend oud. De Blaarkop werd al in de 14 eeuw beschreven.

Van Polderpandas naar Polderdodos, het is aan ons als SZH maar ook de Kamer, het Nederlandse bedrijfsleven en publiek om dat te voorkomen. Er moeten maatregelen genomen worden voordat het te laat is. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) luidt de noodklok. Dat doen we samen met fokkerijorganisaties, Slow Food Nederland en Slow Food International, Stichting de Oerakker, het Gilde van Traditionele Schaapherders en houders van zeldzame landbouwhuisdieren.

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft uw hulp nodig!

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft meer slagkracht nodig. Dat betekent op zijn minst middelen voor een basisorganisatie die de maatschappelijke aandacht (draagvlak) voor zeldzame landbouwhuisdieren vast kan houden, projecten voor behoud kan initiëren en actieve betrokkenheid van bedrijven en natuurorganisaties kan mobiliseren. De SZH wil een heel pakket van stimulerende maatregelen uitvoeren. Zo zullen we er alles aan doen om ondernemers en het publiek te betrekken bij onze doelstellingen. Om dat allemaal mogelijk te maken vragen we ook van de Rijksoverheid om ondersteuning.

Wij hebben uw hulp nodig voordat het te laat is! 


Mocht u geen gebruik maken van internetbankieren of wil het betalen via de website niet lukken, dan bent u van harte welkom om uw bijdrage via een overschrijving te doen. Maak uw bijdrage dan over op:


IBAN NL20RABO 0128 61 7233

T.n.v. Stichting Zeldzame Huisdierrrassen

O.v.v. PolderPanda


Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft een ANBI status

STICHTING ZELDZAME HUISDIERRASSEN (SZH) RSIN 007243509

Continue without a reward
Pledge €1 or more
Doneer € 1,- of meer en geef ons levend erfgoed een kans om te overleven (zonder beloning)

We waarderen uw hulp enorm. Als we met z'n allen een kleine bijdrage geven, dan krijgt deze blaarkop en al het levend erfgoed een nieuwe kans!

494 Backers
Select this reward.
Pledge €50 or more
Doneer € 50,- of meer en geef ons levend erfgoed een kans om te overleven (zonder beloning)

De zeldzame Lakenvelders, Brandroden en Blaarkoppen zijn al eeuwen lang onderdeel van ons prachtige land. Al in 1647 schilderde Paulus Potter een stier. Dit iconische schilderij van deze Nederlandse kunstschilder bevindt zich in het Mauritshuis in Den Haag.

Onze vraag aan u:
Kunnen we straks de Blaarkop alleen nog in het museum zien? Of in de dierentuin naast de Chinese panda's?


135 Backers